Reference

Skoda logo

Díky robotizaci procesů došlo k narovnání a optimalizaci několika procesů, což opět zefektivnilo práci a snížilo interní OPEX náklady. Díky platformě A360 mohou zaměstnanci vykonávat práci, která má vyšší přidanou hodnotu a tím pádem je i více baví.

CD logo

Vděčíme automatizaci za revoluci v našich interních procesech a posílení spolehlivosti, která definuje naše operace. Tato strategická implementace nejen vyladila naši efektivitu, ale také sehrála klíčovou roli ve výrazném prodloužení doby odezvy. Ukázala naše neochvějné odhodlání k poskytování rychlých a spolehlivých služeb.

VW logo

Díky bezproblémové integraci digitalizace do našich operací jsme nadšeni, že se můžeme podělit o to, jak pozoruhodně urychlila naši dobu odezvy v různých procesech. Tento transformační posun nejen podtrhuje náš závazek k efektivitě, ale také zdůrazňuje naše odhodlání přijímat inovativní řešení, která povyšují naše kvalita služeb.

Guerbet logo
Raiffeisen Bank logo
Hitachi logo
Nidec logo
CSG logo
Contact us