Robot as a Service

Standard model

Robot běží na naší infrastruktuře.
Vhodné pro automatizace webových aplikací. Cenový model “Pay as you go”.

Hybrid model

Robot běží na Vašem hardwaru.
Vhodné pro automatizaci aplikací, které máte dostupné pouze ve Vaší podnikové síti.

Dedicated model

Máte Robota k dispozici 24/ 7.
Vhodné pro časově náročné procesy, případně na procesy s minimální reakční dobou.

Robot as a Service (RaaS) lze implementovat rychleji než on-premise řešení, protože proces nasazení nezahrnuje žádnou instalaci hardwaru ani softwaru – vše je spravováno prostřednictvím naší cloudové infrastruktury, předem otestováno a připraveno k použití.

Implementace automatizace ve vaší společnost pomocí RaaS tak lze zajistit pomocí 4 kroků, z nichž přímou účastí se podílíte pouze na Zmapování procesu a Akceptaci našeho řešení.

Zpracování veřejných podkladů z webu

Stahování přijatých faktur z emailové adresy. Vyčítání informací z pdf faktury a vyplnění dat do transakce v SAPu pro zaúčtování/ zaparkování. Ušetřena práce v součtu dvou pracovníků na plný úvazek. Implementace projektu proběhla za 16 dní. Návratnost investice do automatizace byla 105 dní od startu projektu.

Ušetřeno 81 % nákladů při jednotkovém zaúčtování faktury.

Zaúčtování faktur do systému SAP

Stahování přijatých faktur z emailové adresy. Vyčítání informací z pdf faktury a vyplnění dat do transakce v SAPu pro zaúčtování/ zaparkování. Ušetřena práce v součtu dvou pracovníků na plný úvazek. Implementace projektu proběhla za 16 dní. Návratnost investice do automatizace byla 105 dní od startu projektu.

Ušetřeno 81 % nákladů při jednotkovém zaúčtování faktury.

Migrace dat mezi spisovými službami

Stažení dat ze stávajícího systému. Příprava dat do formátu akceptovaný novou spisovou službou a import dat. Ušetřena práce v součtu pěti pracovníků na plný úvazek. Implementace projektu proběhla za 9 dní. Návratnost investice do automatizace byla 64 dní od startu projektu.

Ušetřeno 94 % nákladů při jednotkovém převedení spisu.

RaaS je adaptabilní model poskytující rozsah automatizace, kolik organizace vyžaduje. Ať už se jedná o rychlé rozšíření aktivit nebo jejich omezení, přístup RaaS absorbuje tyto změny bez nutnosti dalších investic nebo přesunu interních zdrojů.

Výhodou RaaS je kontinuální možnost úpravy procesu. Toto je důležité pro implementaci změn při zachování vysokých hodnot výkonostních metrik.

Zabezpečení

RaaS je bezpečnout cestou pro Vaši automatizaci. Bezpečnost ukládání dat za použití standardizovaných postupů garantuje nezávislý audit TÜV Nord, na jehož výsledku jsme získali certifikaci TISAX.

Contact us